Mây thẻ: lễ Truyền Tin năm 2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-3-2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin. Lễ trọng) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày