Mây thẻ: lễ Truyền Tin 2021

Lễ Truyền tinvideo

Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2021

Trực tiếp Lễ Truyền Tin 2021 Trực tuyến Lễ Truyền Tin (lễ trọng) cử hành vào lúc 17:30 thứ Năm ngày 25-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. https://www.youtube.com/watch?v=0oLquA68pZ8
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-3-2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin

Tôi là nữ tỳ của Chúa (25.3.2021 – Thứ Năm – Lễ Truyền Tin. Lễ trọng) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...