Mây thẻ: lễ truyền chức Phó Tế Ban Mê Thuột

Thánh lễ truyền chức Phó Tế Ban Mê Thuột 22/11/2019video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế Ban Mê Thuột 22/11/2019

Thứ sáu, ngày 22/11: Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế - Thánh lễ lúc 08g00, tại Nhà Thờ Chính Tòa Danh Sách các các Đại Chủng Sinh sẽ được phong chức Phó Tế: - Phêrô Lê Minh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày