Mây thẻ: Lễ truyền chức Linh Mục Hà Nội

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục TGP Hà Nội 2021video

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức linh mục TGP Hà Nội 2021

Trực tiếp Thánh Lễ truyền chức Linh Mục TGP Hà Nội vào lúc 9h30 ngày 3-12-2021 tại Giáo Xứ Hoàng Nguyên. Thánh Lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Danh Sách các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ, Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảyvideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-1-2022

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 1 TN Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông...