Mây thẻ: Lễ Tro 2022

ĐTC sẽ cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh

ĐTC sẽ cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh

ĐTC sẽ cử hành lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh Ngày 14/2/2022 Vatican đã công bố các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Theo chương trình...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày