Mây thẻ: Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 2021

Trực tuyến Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 12-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy – Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ vào lúc 5h00, 18h00 https://www.youtube.com/watch?v=gHBv0YJVqU4 Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày