Mây thẻ: Lễ thánh Tôma

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-7-2021 – Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Đừng cứng lòng nữa! ( 03.7.2018 - Thứ Bảy tuần 13 Thường niên - Lễ thánh Tôma, Tông đồ) Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày