Mây thẻ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-6-2022 | Thánh Tâm Chúa Giêsu

THỨ SÁU TUẦN 12 TN - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-16 “Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày