Mây thẻ: Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2022 | Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2022 – Thứ Tư- Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2021 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2021 – Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29/6/2019 – Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2019 – Thứ Bảy – Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...
Phero va Phaolo

Lời Chúa ngày 29 tháng 6 năm 2018

Anh là tảng đá  Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày