Trang nhà mây thẻ Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Mây thẻ: Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

lời chúa

Lời Chúa ngày 29/6/2019 – Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2019 – Thứ Bảy – Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...
Phero va Phaolo

Lời Chúa ngày 29 tháng 6 năm 2018

Anh là tảng đá  Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày