Mây thẻ: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2021

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-6-2021 – Mừng kính Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ vào lúc 5h00.  xem thêm: Giờ lễ của các giáo phận Lời Chúa: Mt 16,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-6-2021 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Anh là tảng đá (29.6.2021 – Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ) Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày