Mây thẻ: lễ Thánh Maria Mađalêna

Phim Thánh nữ Maria Mađalênavideo

Phim Thánh nữ Maria Mađalêna P1

Thánh Maria Mađalêna (hoặc Maria Mácđala) được cả Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, và Tin lành Luther tôn kính là một vị thánh, lễ nhớ ngày 22-7 hằng năm
Chân dung Thánh Maria Mađalêna

Chân dung Thánh Maria Mađalêna

Thánh Maria Mađalêna (hoặc Maria Mácđala) được cả Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, và Tin lành Luther tôn kính là một vị thánh, lễ nhớ ngày 22-7 hằng năm. Các Giáo hội...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22/7/2019 – Thứ Hai – lễ Thánh Maria Mađalêna

Họ để Người ở đâu? (22.7.2019 – Thứ Hai - lễ Thánh Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày