Mây thẻ: lễ Thánh Mácta

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-7-2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN – lễ Thánh Mácta

Đón Người vào nhà (29.7.2021 – Thứ Năm Tuần 17 TN - lễ Thánh Mácta) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày