Mây thẻ: Lễ Thánh Giuse 2020

Lễ Thánh Giuse 19/3video

Trực tiếp: Lễ Thánh Giuse 19/3/2020

Thánh lễ trọng mừng kính Thánh Giuse, Bạn Trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Quan Thày Hội thánh, Giáo hội tại Việt Nam, Giáo tỉnh Hà Nội và Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/3/2020 | Thứ Năm – Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức...

Đặt tên cho con trẻ (19.3.2020 – Thứ Năm - Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria) Lời Chúa: Mt 1, 16.18-21.24a Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày