Mây thẻ: Lễ suy tôn Thánh giá 2021

lời chúa

Lời Chúa Thứ Ba Tuần 24 TN – 14-9-2021

Phải được giương cao (14.9.2021 – Thứ Ba Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh giá) Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày