Mây thẻ: Lễ Nhớ Thánh nữ Mônica

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-8-2020 – Thứ Năm Tuần 21 TN

Hãy sẵn sàng (27.8.2020 – Thứ Năm Tuần 21 TN - Lễ Nhớ Thánh nữ Mônica) Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày