Mây thẻ: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-6-2022 | Chúa Nhật 12 TN – Lễ Mình và Máu...

Ngài cầm bánh bẻ ra - (19.6.2022 Chúa Nhật 12 TN - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày