Mây thẻ: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô 2020

Mình và Máu Thánh Chúa Kitôvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020 - Trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 vào lúc (5h00, 8h00, 14h55, 18h00, 20h00) Thánh lễ lúc 14h55  https://www.youtube.com/watch?v=osUOkV04lH0&feature=emb_title Thánh lễ lúc 5h sáng https://www.youtube.com/watch?v=UX5idnkDWEE Thánh lễ lúc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cho sự sống của thế gian(14.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Trực tiếp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 - Thánh lễ do Đức Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày