Mây thẻ: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-6-2022 | Chúa Nhật 12 TN – Lễ Mình và Máu...

Ngài cầm bánh bẻ ra - (19.6.2022 Chúa Nhật 12 TN - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa...
Mình và Máu Thánh Chúa Kitôvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 14-6-2020 - Trực tuyến Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 vào lúc (5h00, 8h00, 14h55, 18h00, 20h00) Thánh lễ lúc 14h55  https://www.youtube.com/watch?v=osUOkV04lH0&feature=emb_title Thánh lễ lúc 5h sáng https://www.youtube.com/watch?v=UX5idnkDWEE Thánh lễ lúc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Cho sự sống của thế gian(14.6.2020 – Chúa Nhật, Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Trực tiếp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô 2020 - Thánh lễ do Đức Thánh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/6/2019 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Ngài cầm bánh bẻ ra - (23.6.2019 Chúa Nhật 22 TN - Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) Lời Chúa: Lc 9, 11b-17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...