Mây thẻ: Lễ kính Thánh Phêrô và PhaoLô

Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-6-2021 – Mừng kính Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô

Trực tiếp Thánh lễ ngày 29-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ vào lúc 5h00.  xem thêm: Giờ lễ của các giáo phận Lời Chúa: Mt 16,...

Thánh Vịnh 33 – Lễ kính Thánh Phêrô và PhaoLô

Tôi chúc tụng Chúa ở mọi nơi trong mọi lúc. Miệng tôi hằng luôn luôn ngợi khen Người mọi ngày. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện Thanh Vinh 33 - Thai Nguyen

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày