Trang nhà mây thẻ Lễ Kính Thánh Matthêu

Mây thẻ: lễ Kính Thánh Matthêu

lời chúa

Lời Chúa ngày 21/10/2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Suy niệm loan báo Tin Mừng (21.10.2019 – Thứ Hai Tuần 29 TN, Thánh Mátthêu) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 21/9/2018

Đứng dậy đi theo (21.9.2018 – Thứ Sáu – lễ Kính Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Ðức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em (15.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Đức Giêu nói với các...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em (15.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Đức Giêu nói với các...