Mây thẻ: Lễ Kính Thánh Luca

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18/10/2018

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít (Lễ Kính Thánh Luca 18.10.2018 – Thứ Năm Tuần 28 TN Tin Mừng: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...