Mây thẻ: Lễ Kính Sinh Nhật Đức trinh Nữ Maria

lời chúa

Lời Chúa Thứ Tư ngày 8-9-2021 – Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Bà sẽ sinh con trai (08.9.2021 – Thứ Tư: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria) Lời Chúa: Mt 1, 18-23 Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-9-2020 – Thứ Ba: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Bà sẽ sinh con trai (08.9.2020 – Thứ Ba: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria) Lời Chúa: Mt 1, 18-23 Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lễ Kính Sinh Nhật Đức trinh Nữ Maria (08-9-2018 – Thứ Bảy Tuần 22...

Lời Chúa: Mt 1, 1-16. 18-23 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày