Mây thẻ: Lễ Khấn Dòng 2021

Trực tiếp Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Đan Viện Cát Minh Huếvideo

Trực tiếp Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Đan Viện Cát Minh Huế

Trực tiếp Thánh Lễ Khấn Dòng 2021 tại Đan Viện Cát Minh Huế - Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu tại Đan Viện Cát Minh Huế sẽ được cử hành vào lúc 06g00 ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày