Mây thẻ: lễ Đức Trinh Nữ Maria

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-5-2021 – Thứ Hai Tuần 8 TN – lễ Đức Trinh...

Đứng gần thập giá (24.5.2021 – Thứ Hai Tuần 8 TN - lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh) Lời Chúa: Ga 19,25-34 Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày