Mây thẻ: Lễ Đức Mẹ lên trời 2021

Đức Mẹ hồn xác lên trời

Lời Chúa ngày 15-8-2021 – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15-8-2021 – Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày