Mây thẻ: Lễ Đức Mẹ lên trời 2020

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2020 – Thứ Bảy – Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2020 – Thứ Bảy - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày