Mây thẻ: Lễ Đức Mẹ Fatima 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-5-2022 | Lễ Đức Mẹ Fatima

Phúc thay lòng dạ (13.5.2022 - Thứ Sáu: Lễ Đức Mẹ Fatima) Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày