Mây thẻ: lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-12-2021 | Thứ Sáu Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh

Tin mừng trọng đại (24.12.2021 – Thứ Sáu Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 1-14 Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/12/2019 – Lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh

Tin mừng trọng đại (24.12.2019 – lễ đêm Mừng Chúa Giáng Sinh) Lời Chúa: Lc 2, 1-14 Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ðây...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày