Mây thẻ: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-6-2022 | Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (05.6.2022 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19 -23 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày