Mây thẻ: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2021

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuốngvideo

Trực tiếp: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 23-5-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống https://www.youtube.com/watch?v=NJUGnzY62aM https://www.youtube.com/watch?v=FLnTr9PBMlA https://www.youtube.com/watch?v=e0GTkmBiT6E https://www.youtube.com/watch?v=zsQHMnEmLi0 https://www.youtube.com/watch?v=DCSLlYktib4 https://www.youtube.com/watch?v=BSjoSv6Kc5g Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-5-2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (23.5.2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...