Mây thẻ: lễ Chúa Thánh Thần

Ý nghĩa của việc Thánh Thần hiện xuống

Ý nghĩa của việc Thánh Thần hiện xuống

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, tất cả Giáo Hội được lãnh nhận một luồng khí mới, kết quả của lời hứa mà Chúa Giê-su...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày