Mây thẻ: Lễ Chúa Kitô Vua 2020

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 22-11-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa nhật ngày 22-11-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 34 TN, Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ vào lúc 8h00 và 20h00 Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Hôm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày