Mây thẻ: lễ Chúa Hiển Linh

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhậtvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 2-1-2022

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 2-1-2022 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật - Chúa Hiển linh Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-1-2022 | Chúa Nhật – Chúa Hiển linh

Ngôi sao đi trước và dừng lại (02.01.2022 – Chúa Nhật - Chúa Hiển linh) Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy...
lời chúa

Chúa nhật: Chúa Hiển linh 07.01.2018

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức...
lời chúa

Thứ Bảy trước lễ Chúa Hiển Linh 06.01.2018

Lời Chúa : Mc 1, 7-11 Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày