Mây thẻ: Lễ Chúa Hiển Dung 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2022 | Thứ bảy – Lễ Chúa hiển dung

Hãy vâng nghe lời Người (06.8.2022 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày