Mây thẻ: Lễ Chúa Hiển Dung 2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2021 – Thứ Sáu Tuần 18 TN: Lễ Chúa hiển dung

Hãy nghe Người (06-8-2021 - Thứ Sáu Tuần 18 TN: Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mc 9, 2-10 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày