Mây thẻ: Lễ Chúa Cứu Thế 2020

Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 19-7-2020video

Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 19-7-2020

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XVI TN A - lúc 8g00, 19/07/2020. LỄ CHÚA CỨU THẾ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 17-6-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 11 Thường niên Lời Chúa: Mt 6, 7-15 “Khi cầu nguyện, anh...