Mây thẻ: Lễ Chúa Ba Ngôi 2022

lời chúa

Lời Chúa ngày 12-6-2022 | Chúa Nhật 11 Thường niên

Sự thật toàn vẹn (12.6.2022 – Chúa Nhật 11 TN - Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày