Mây thẻ: Lễ Chúa Ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa ba Ngôi 2021

Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi 2021 - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm | Giáo phận Mỹ Tho
lễ Chúa Ba Ngôi 2019video

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật 30-5-2021

Trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật 30-5-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi https://www.youtube.com/watch?v=gPzctA8p-7c https://www.youtube.com/watch?v=r1XdWsPtUaM Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-5-2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Ba Ngôi

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (30.5.2021 – Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày