Mây thẻ: Lễ Các Thánh và Halloween

Lễ Các Thánh và Halloween có gì giống nhau?

Lễ Các Thánh và Halloween có gì giống nhau?

Hàng năm cứ vào ngày 31 tháng 10, lễ hóa trang Halloween, một lễ hội có nguồn gốc từ dân Xen-tơ. Đó có phải là cơ hội cho người Công Giáo tái khám phá...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày