Mây thẻ: Lễ các Thánh Nam Nữ 2020

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 1-11-2020 - Lễ các Thánh Nam Nữ

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha ngày 1-11-2020 – Lễ các Thánh Nam...

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Ngày 1.11.2020, Lễ các Thánh Nam Nữ Sống hiền lành và thương xót, chống lại não trạng hiếu chiến của thế gian Vatican News (1.11.2020) – Đức Thánh Cha đề...
lễ các Thánh Nam Nữvideo

Trực tiếp lễ các Thánh Nam Nữ 2020

Trực tiếp thánh lễ các Thánh Nam Nữ 2020 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 31, ngày 1-11-2020 (vào lúc 8g sáng và 8h tối) https://www.youtube.com/watch?v=EMFf7I2BfK8 Lời Chúa: Mt 5, 1-12aKhi ấy, Chúa Giêsu thấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-11-2020 – Chúa Nhật 31, Lễ các Thánh Nam Nữ

Nước Trời là của họ (01.11.2020 Chúa Nhật 31 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ) Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Trực tiếp: Lễ các Thánh Nam Nữ 2020 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày