Trang nhà mây thẻ Lễ an táng Nữ tu Maria Mai Thị Thảo

Mây thẻ: Lễ an táng Nữ tu Maria Mai Thị Thảo

Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Mai Thị Thảo

Ngày 03/10/2017 tại nguyện đường Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu đã diễn ra Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Nữ tu Maria Mai Thị Thảo. Vào lúc 13h45’, Cha linh hướng Hội Dòng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Xin Thương Nghe – Dao Kim

Đây giọt rượu nho và tấm bánh trắng thơm tin tuyền. Xin cùng dâng lên trọn kiếp sống với bao ước nguyện Xin Thuong Nghe...