Mây thẻ: lễ an táng cha nguyễn huy kỳ

Thánh lễ an táng cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

ảnh: Lễ an táng Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28/06/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ an táng cho cha cố Luca Nguyễn Huy Kỳ. Nguồn...
Thánh lễ an táng cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Thánh lễ an táng Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28/06/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ an táng cho cha cố Luca Nguyễn Huy Kỳ. Do...
Nghi thức Tẫn liệm cha Luca Nguyễn Huy Kỳvideo

Nghi thức Tẫn liệm cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Nghi thức Tẫn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Luca Nguyễn Huy Kỳ. Vào lúc 7h30, ngày 27-06-2021- Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự nghi thức Tẫn liệm và dâng...
Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Cáo phó: Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Vừa mới qua đời lúc 11:20 ngày 26.06.2021 tại nhà hưu dưỡng Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Sinh ngày : 12 tháng 12 năm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày