Mây thẻ: Lc 9:23-26

Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 9,23-26 CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI “Ai muốn cứu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày