Mây thẻ: Lc 9:23-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-11-2021 | Chúa Nhật 33 Thường Niên

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi (14.11.2021 – Chúa Nhật 33 TN Năm B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Tin Mừng: Lc 9,23-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng...
Suy Niệm Lời Chúa

Suy niệm Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 9,23-26 CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI “Ai muốn cứu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...