Mây thẻ: Lc 9: 51-62

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-6-2022 | Chúa Nhật 13 Thường Niên

Trước đã (26.6.2022 – Chúa Nhật 13 TN năm C) Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-8-2022 | Thứ Bảy Tuần 19 Thường niên

Để trẻ em đến với Thầy (13.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 19 TN) Lời Chúa: Mt 19, 13-15 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến...