Trang nhà mây thẻ Lc 9: 46-50

Mây thẻ: Lc 9: 46-50

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-9-2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên

Người nhỏ nhất (28.9.2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Ðức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 19-1-2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN

Con Người làm chủ ngày sabát (19.01.2021 – Thứ Ba Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA XUÂN LỘC WHĐ (16.1.2021) – Vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam, tức 12 giờ trưa tại Roma) ngày thứ...