Mây thẻ: Lc 9: 46-50

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 27-9-2021

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-9-2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên

Người nhỏ nhất (28.9.2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. Ðức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày