Mây thẻ: Lc 9: 28b-36

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-3-2022 | Chúa Nhật 2 Mùa Chay

Khuôn mặt Ngài biến đổi (13.3.2022 - Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C) Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày