Mây thẻ: Lc 9: 22-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-3-2022 | Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (03.3.2022 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-2-2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (18.02.2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/2/2020 – Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (27.02.2020 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày