Trang nhà mây thẻ Lc 9: 1-6

Mây thẻ: Lc 9: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-9-2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên

Đừng mang gì (23.9.2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/9/2018

Đừng mang gì (26.9.2018 – Thứ Tư 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ...

Top Video

Xem nhiều trong ngày