Mây thẻ: Lc 9: 1-6

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 22-9-2021

Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-9-2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên

Đừng mang gì (23.9.2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/9/2018

Đừng mang gì (26.9.2018 – Thứ Tư 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày