Mây thẻ: Lc 9

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-2-2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (18.02.2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-9-2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên

Trước đã (30.9.2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-9-2020 – Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên

Không hiểu lời đó (26.9.2020 – Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên

Anh em bảo Thầy là ai? (25.9.2020 – ) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-9-2020 – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên

Ông này là ai? (24.9.2020 – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-9-2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên

Đừng mang gì (23.9.2020 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày