Mây thẻ: Lc 9

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2022 | Thứ bảy – Lễ Chúa hiển dung

Hãy vâng nghe lời Người (06.8.2022 – Thứ bảy - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Lc 9, 28b-36 Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-3-2022 | Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (03.3.2022 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-11-2021 | Chúa Nhật 33 Thường Niên

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi (14.11.2021 – Chúa Nhật 33 TN Năm B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Tin Mừng: Lc 9,23-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng...
lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 27-9-2021

Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 TN - Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục) Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa thứ Bảy ngày 25-9-2021

Không hiểu lời đó (25.9.2021– Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời...
lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 24-9-2021

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và...
lời chúa

Lời Chúa thứ Năm ngày 23-9-2021

Ông này là ai? (23.9.2021 – Thứ Năm Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật...
lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 22-9-2021

Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-2-2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro

Vác thập giá mình hằng ngày (18.02.2021 – Thứ Năm sau Lễ Tro) Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-9-2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên

Trước đã (30.9.2020 – Thứ Tư Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-9-2020 – Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên

Không hiểu lời đó (26.9.2020 – Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-9-2020 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên

Anh em bảo Thầy là ai? (25.9.2020 – ) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày