Mây thẻ: Lc 8: 16-18

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-9-2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Cách thức anh em nghe (20.9.2021 – Thứ Hai tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/9/2019 – Thứ Hai Tuần 25 TN

Cách thức anh em nghe (23.9.2019 – Thứ Hai Tuần 25 TN) Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-8-2022 | Lễ Đức Mẹ lên trời

Em thật có phúc (15.8.2022 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội...